Thursday, August 4, 2011

Rangkuman Dari Berbagai Kebaikan•Barang siapa yang membebaskan orang mukmin dari kesempitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesempitan di hari kiamat.
•Barang siapa yang memberi kemudahan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat
•Barang siapa menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat
•Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya
•Barang siapa yang meniti jalan untuk memperoleh ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju syurga
•Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah (masjid), membaca kitab Allah dan mempelajarinya, niscaya turun kepada mereka ketentraman, rahmad meliputi mereka, para malaikat berkerumun di sekelilingnya dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisi-Nya.
•Barang siapa amalnya selalu terlambat (kurang), maka nasabnya tidak akan dapat menyempurnakan.

Sumber : Terjemah Hadis Arbain ; hadis ke 36

No comments:

Post a Comment